Voorwaarden

Op al onze activiteiten zijn de algemene voorwaarden voor koeriersdiensten(AVK 2002) van toepassing . Deze zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam.

Klik hieronder om de voorwaarden in te zien of te downloaden:

Conventie voor het Internationaal Vervoer van Zaken over de Weg (CMR)
Algemene Voorwaarden Koeriersdiensten (AVK)
Algemene Vervoerscondities (AVC)